28.9.2016

Termovize

Kudy mi uniká teplo

 • Lokalizujeme tepelné mosty a úniky tepla
 • Zkontrolujeme kvalitu provedení zateplovacího systému

Mám problém s plísní a vlhkostí

 • Diagnostika výskytu plísní a detekce rosného bodu
 • Měření vlhkosti a problematika větrání

Potřebuji odhalit skryté vady sítí a vedení

 • Diagnostika poruch podlahového topení
 • Kontrola přetížení elektroinstalace

Odhalení úniku tepla termokamerou

Obvodový plášť a střecha budovy

Jsme schopni zkontrolovat tepelné mosty, chybně položené tepelné izolace, poruchy izolací od hlodavců, nedostatečné těsnění. Velmi dobře také vidíme, jak kvalitně bylo provedeno vaše zateplení a jestli byly dodrženy příslušné technologické postupy. Snímkujeme před zateplením proto, abychom zjistili, jestli je nutné. To, co tvrdí stavební firma, nemusí být úplně pravda.

Prostup chladu do interiéru

Je vám zima od podlahy, zdá se vám, že táhne studený vzduch? Topíte pořád a platíte výrazně více než vaši sousedé?

Jediné a nejúčinnější pro zjištění tepelně-izolačních problémů je měření termokamerou. Naše měření z 99% probíhá v interiérech. Nenechte si namluvit neprofesionálními firmami, že barevný snímek vašeho domu z jedoucího auta vám stačí. Odhalujeme tepelné mosty, nedostatečné tloušťky stěn, problematické těsnění v oknech a dveřích, poruchy tepelných izolací pod sádrokartonovými záklopy, které byste jinak museli draze rozebírat. Budeme s vámi konzultovat změny v užívání vašeho domu tak, abyste byli spokojeni.

Podmínky pro naše měření

Měření probíhá v zásadě při rozdílu vnitřní a venkovní teploty 10°C, ideálně 15°C. Vyšší  rozdíl znamená kvalitnější vyhodnocení. I přesto, že měříme nejkvalitnějšími přístroji na trhu, vám nebudem tvrdit, že se dá měřit vždy. Slunce svítící na fasádu, nedostatečný rozdíl teplot, silný vítr a déšť při měření v exteriéru je pro nás nevhodný. Hlavní sezóna je v zimě, vedlejší pro klimatizované prostory v létě.

Naše protokoly sloužily v mnoha případech ke zdárně vyřešeným reklamacím před nutností vstupovat do soudního sporu. Pomohly také zákazníkům pro další rozhodnutí, co dělat hned a co později.

Diagnostika výskytu plísní

S pomocí našeho softwaru jsme schopn určit nejen to, kde plísně jsou, ale hlavně to, kde budou, až klesnou venkovní teploty nebo nebude dostatečné větrání. S pomocí profesionálních výpočtů vám určíme kritický termofaktor. Z našeho protokolu, zpracovaného dle normy ČSN EN13187, jasně a srozumitelně uvidíte, kde jsou chyby ve stavební konstrukci.

Projdeme s vámi bod po bodu historii vašeho problému, změříme vlhkosti ve vzduchu a stěnách, prokonzultujeme s vámi účinnost větrání a poradíme vám, jak se plísní zbavit jinak než desinfekčními prostředky. Odhalíme původ problému, nejen jeho důsledky.

Nechte si poradit. Nevdechujte více škodlivin, než nutně musíte.

Poruchy sítí a vedení

Měříme v mrazících halách poruchy klimatizací a tepelných izolací. Pro sanační a vysoušecí firmy hledáme ukryté sítě v podlahách a stěnách objektů. Jsme schopni najít některé poruchy sítí. Řekneme vám, kde můžete vrtat a kde ne.

Diagnostikujeme poruchy a nevyváženost podlahových topení a rozdělovačů.

V průmyslu měříme, zda-li se nepřetěžují jednotlivé fáze vedení, za určitých podmínek jsme schopni  zkontrolovat tepelný průběh pracovního cyklu vašeho stroje.

Prasklá trubka ve zdi je námi zjistitelná. Proč tedy vysekávat celý byt.

VÝHODNÉ CENY BALÍČKŮ TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

Balíček standard

malý rodinný dům, byt, jednotlivé problémy

AKCE +2 snímky navíc

 • 6+2 infrasnímků z termokamery
 • 6+2 normálních fotografií stejného místa pro srovnání
 • základní konzultace na místě v průběhu měření a základní stavební doporučení
 • protokol o měření dle normy EN13187 ve formátu PDF zaslaný elektronickou formou
 • dopravné po Brně zdarma

CENA 2 390 Kč 

Balíček medium

větší rodinný dům, rozsáhlejší analýza celé obálky budovy 

 • 15 infrasnímků z termokamery
 • 15 normálních fotografií stejného místa pro srovnání
 • základní konzultace na místě v průběhu měření a základní stavební doporučení
 • protokol o měření dle normy EN13187 ve formátu PDF zaslaný elektronickou formou
 • dopravné po Brně zdarma

CENA 3 390 Kč

Balíček optimum

vhodný základ pro rozsáhlé domy, sklady, haly

 • 25 infrasnímků z termokamery
 • 25 normálních fotografií stejného místa pro srovnání
 • snímek objednaný nad rámec balíčku 100 Kč (běžná cena 140Kč)
 • základní konzultace na místě v průběhu měření a základní stavební doporučení
 • protokol o měření dle normy EN13187 ve formátu PDF zaslaný elektronickou formou
 • dopravné po Brně zdarma

CENA 5 490 Kč

CENÍK TERMOVIZE MIMO BALÍČEK

Standardní sazba za měření s termokamerou - cena 490 Kč/hod 

Obsahuje měření termokamerou specialistou s dvacetiletou praxí ve stavebnictví, certifikovaným na ČVUT v oboru termografická diagnostika budov. Měří se v exteriéru i interiéru. Jsou vyhledávána problématická místa s využitím nejmodernějších přístrojů špičkového výrobce Flir T440bx s vysokým rozlišením detailů, kalibračních vlhkoměrů a teplotních sond. Pokud jste během měření přítomni, probíhá v průběhu měření základní konzultace.

Jeden termosnímek z provedeného měření - cena 140 Kč

V ceně jednoho snímku jsou vlastně snímky dva. Nejprve se nalezené problematické místo vyfotografuje normálně, aby bylo ve zprávě snadno rozpoznatelné se všemi detaily. Pak se provede ve stejném záběru infrasnímek termokamerou, který identifikuje chyby.

 

Protokol z měření dle EN 13187 - cena 990 Kč

Z termovizního měření se sestaví závěrečná zpráva, protokol, která popisuje celkový stav, jednotlivé problémy jako jsou tepelné mosty, místa s rosením, tvorby plísní, vady v podlahovém topení, prasklé potrubí a podobně. Zpráva se zasílá elektronickou poštou. Pokud požadujete papírový výtisk nebo CD, účtujeme ceny obvyklé v kopírovacích centrech a poštovné.

Odborná konzultace na místě (bez stavebního posudku) - cena 380 Kč/hod

Nad rámec základní konzultace v průběhu měření je možné po jeho skončení prodiskutovat výsledky měření přímo na místě. Typická konzultace obsahuje:

- doporučení stavebních úprav

- možnosti zateplení dle současných trendů aplikované přímo na vaši situaci

- doporučení pro reklamační řízení, pokud je stavba nebo provedené práce v záruce

Odborný stavební posudek - cena dle dohody na základě zjištěného stavu na místě

K protokolu termovizního měření doporučujeme objednat tento posudek. Obsahuje jak odbornou konzultaci na místě, tak Odborný stavební posudek, který použijete:

- k rozhodnutí, zda zateplovat, nebo se spíše jedná investici prosazovanou stavební firmou

- pořadí zateplovacích investic

- popis doporučeného postupu při opravě zjištěných chyb

- odborný písemný podklad pro reklamační řízení

- podklad pro prodej nemovitosti, který ujistí kupujícího o kvalitě stavby

- při nákupu nemovitosti si budete jisti, v jakém stavu budovu kupujete

Tento posudek osobně zpracovává vyškolený specialista s dvacetiletou praxí ve stavebnictví.

Cena Odborného stavebního posudku se stanovuje na místě dohodou, podle konkrétních zjištění a požadovaného rozsahu zpracování.

Dopravné - cena 9 Kč/km od centra Brna (tam i zpět), v rámci balíčku je doprava po Brně zdarma. V balíčku je doprava mimo Brno počítána od hranice Brna, a to tam i zpět  9 Kč/km.

Nejsem plátce DPH.